• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ NỒI HƠI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 287 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-3551651 – 0236-3797285

Email Kinh doanh: kinhdoanh@noihoimientrung.vn

Email Liên hệ: info@noihoimientrung.vn

0982946064
0982946064